fbpx
 

Κατασκευή E-shop με επιδότηση 100%

Κατασκευή E-shop με επιδότηση 100%

Αναζητάτε επιδότηση για κατασκευή eshop ή για κατασκευή ιστοσελίδας; Τότε χρειάζεται ενημερωθείτε άμεσα για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων eshop ΕΣΠΑ 2020.

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 έγινε η προδημοσίευση του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ για την επιδότηση για κατασκευή eshop ύψους 5.000 ευρώ στις υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις λιανικής.

Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων να ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα επιδοτήσει όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια και θα έχουν υλοποιήσει την κατασκευή eshop μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος περίπου στα τέλη Φεβρουαρίου 2021.

Επιδότηση για δημιουργία E-Shop μέσω ΕΣΠΑ

Επιδότηση eshop «e-λιανικό» - προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για κατασκευή eshop, επιδότηση 100% μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Κριτήρια.

Στη Δράση ΕΣΠΑ μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 με εξαιρέσεις τον τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019

Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020

Η περίοδος υποβολής προτάσεων για επιδοτηση eshop θα ανακοινωθεί στην πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό / υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης «e-λιανικό» ΕΣΠΑ επιδότηση eshop 5.000 ευρώ έχουν ως ακολούθως:

  1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών -λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS),
  2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop),
  3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
  4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
  5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Υποβολή - Αξιολόγηση - Ένταξη - Υλοποίηση

Για τη χρηματοδότηση θα απαιτείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr

Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης

Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)

Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων για χρηματοδότηση για κατασκευή eshop θα είναι άμεση.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

Nα έχουν ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες

Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής

Να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολήτης αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (2 γλώσσες, προβολή από κινητά, συνοδεία λογισμικού παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, και πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ)

Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης

Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Για τους πελάτες μας συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους επιδοτήσεων ΕΣΠΑ ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και υποστήριξη στην κατασκευή eshop και την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε την διαδικτυακή σας προβολή!

You cannot copy content of this page